رسالت،چشم انداز و ارزشها

رسالت،چشم انداز و ارزشها

رسالت :

 

هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان مأموریت دارد تا در راستای برنامه توسعه کشور

و با بهره گیری از اصول مدیریت علمی و تحول گرا، زمینه های توسعه ورزش های قهرمانی

در بین   انجمن ها ، کمیته ها و گروهها ی تحت پوشش را فراهم نموده و همزمان با استعداد یابی

و نخبه پروری در رشته های رزمی به جنبه های همگانی این ورزش نیز توجه نموده و در جهت

ایفای نقش تأثیر گذار ورزش های رزمی در ارتقای سلامت جامعه فعالیت نماید .

 

 

چشم انداز :

هیات ورزشهای رزمی استان گیلان  با حضور قوی در

تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه و مقام برتر

ورزشهای رزمی را در سطوح ملی ، آسیایی و جهانی احراز خواهد نمود .

 

 

بیانیه ارزشها :

 

پایبندی به اصول و ارزش های زیر سرلوحه فعالیت های ما خواهد بود :

حفظ و اشاعه ارزشهاي اسلامي

عدالت محوری

رعايت اخلاق حرفه اي

نوآوري و خلاقيت در زمينه هاي كاري

به روز بودن ،  خودآموزي و ارتقاء مستمر مهارتهاي حرفه اي

همكاري بين بخشي و كارتيمي