هیأت ها

هیأت ها

جدول مشخصات مسئولین و کادر اجرایی هیأت ورزشهای رزمی شهرستانهای استان گیلان

 بر اساس حروف الفبا

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان املش                                     

جناب آقای

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان آستارا 

جناب آقای مهدی خسروی

09123459795

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان آستانه اشرفیه

جناب آقای حسن عمویی

09112455843

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای دلیر ثابت  سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان بندرانزلی 

جناب آقای سینا قلی پور

09111811254

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای حیدر صحرا کار     سرکار خانم شیدا برادران نویری

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان تالش

جناب آقای محمد قلی اقبالی

09112844565

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای  عسگر محمدی پور سرکار خانم  رحیمه روشن

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رشت 

جناب آقای  محمد معاف

09126341740

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای  سینا علیزاده  سرکار خانم مژگان شعبانی

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رضوانشهر 

جناب آقای مجید روح الله زاده

09119879137

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای ولی اله شیخی     سرکار خانم معصومه غروی

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رودبار 

جناب آقای فرزاد قهرمانی

09113354816

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای مجتبی کاظمی نیا     سرکار خانم مریم خالصه دهقان

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رودسر

جناب آقای علی مرتضی رمضانی

09119456354

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای محمد رضا جمشیدی    سرکار خانم مریم بخشعلی پور

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان سیاهکل

جناب آقای  نامدار آراسته

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان صومعه سرا

جناب آقای عباس حسن نژاد

09112826298

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان فومن

جناب آقای حسن پورعلی

09118275090

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای مسعود معارفی    سرکار خانم زهرا حبیبی

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان لاهیجان    

جناب آقای اردشیر داوطلب

09111411391

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم  ضیائی

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان لنگرود 

جناب آقای ابوالحسن جهانی

09111311115

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان ماسال 

جناب آقای محمد حسین فعال

09111833847

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم