هیأت ها

جدول مشخصات مسئولین و کادر اجرایی هیأت ورزشهای رزمی شهرستانهای استان گیلان

 بر اساس حروف الفبا

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان املش                                     

جناب آقای

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان آستارا 

جناب آقای مهدی خسروی

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان آستانه اشرفیه

جناب حجت الاسلام اسماعیلی

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان بندرانزلی 

جناب آقای سینا قلی پور

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان تالش

جناب آقای اقبالی

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رشت 

جناب آقای مهندس محمد معاف

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رضوانشهر 

جناب آقای مجید روح الله زاده

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رودبار 

جناب آقای فرزاد قهرمانی

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان رودسر

جناب آقای

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان سیاهکل

جناب آقای

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان صومعه سرا

جناب آقای عباس حسن نژاد

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان فومن

جناب آقای مسعود چهره گشاء

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان لاهیجان    

جناب آقای اردشیر داوطلب

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان لنگرود 

جناب آقای جهانی

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم

 

رئیس هیأت ورزش های رزمی شهرستان ماسال 

جناب آقای محمد حسین فعال

09123456789

دبیر هیات       

نائب رئیس بانوان

جناب آقای     سرکار خانم