Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

سايت هيأت ورزشهاي رزمي به زبان هاي ديگر با کليک بر روي پرچم کشور

‼️ اطلاعیه مهم‼️


بنا به اطلاع رسانی کمیته آموزش هیئت ورزشهای رزمی استان گیلان، آزمون پایان دوره تئوری مربیگری درجه ۳ در روز سه شنبه ۹۵/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت برگزار خواهد شد. این آزمون فقط در یک مرحله و بدون تکرار خواهد بود. همچنین یاد آور میشود که غیبت در جلسه امتحان به منزله انصراف از دوره خواهد بود.
کلاسهای دوره تئوری مربیگری درجه ۳، بعد از یک هفته تاخیر به علت بارش برف سراسری استان گیلان، از تاریخ ۷ تا ۱۰ اسفند، در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی قلب حشمت رشت برگزار گردید.