فراخوان کلیه داوران سبکهای کیک بوکسینگ استان گیلان

فراخوان کلیه داوران سبکهای کیک بوکسینگ استان گیلان

شنبه ، 31 شهریور 1397

 

کمیته داوران هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان در نظر دارد در جهت توانمند سازی داوران رشته کیک بوکسینگ اقدام به تکمیل بانک اطلاعاتی و برگزاری کلاسهای ارتقای داوری درجه 1 الی 3 نماید . 

 

لذا بدینوسیله از کلیه داوران سبکهای کیک بوکسینگ دعوت بعمل می آید تا با ارائه مدرک شناسایی و آخرین مدرک داوری صادره از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی حداکثر تا تاریخ 20 مهر ماه 1397 در روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 19  به دفتر هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان و یا با شماره تماس  09115503397 جناب آقای محمود نیک سیمایی رئیس کمیته داوران هیأت تماس حاصل نمایید.