گردهمایی بزرگ بسیجیان استان گیلان

گردهمایی بزرگ بسیجیان استان گیلان

دوشنبه ، 9 مهر 1397

 

گردهمایی بزرگ بسیجیان استان گیلان...

 

 

با توجه به گردهمایی بزرگ بسیجیان استان گیلان و حضور ورزشکاران بسیجی در این رویداد خواهشمند است مربیان و ورزشکاران محترم با لباس فرم سبک مربوطه ساعت  8 صبح روز پنجشنبه مورخ 12 مهر ماه 1397 در زمین فوتبال مجموعه ورزشی عضدی رشت حضور به عمل رسانند .