دستاورد قهرمانان گیلانی از آوردگاه آسیایی سامبو

سه شنبه ، 25 خرداد 1395

در روز پایانی مسابقات قهرمانی سامبو آسیا به میزبانی شهرک المپیک عشق آباد ترکمنستان با حضور 400 ورزشکار از 17 کشور آسیا،تیم 16 نقره ایران خوش درخشید.

در روز پایانی بهنام هدهدی آبکنار از گیلان در وزن 100+ کیلو با پیروزی مقابل حریف ازبک به مدال طلا دست یافت ، حسین طلوع ثبوتی  قهرمان گیلانی دیگر نیز در وزن 100+ با شکست درمقابل حریف ازبک به مدال نقره دست یافت و در ادامه دیگر قهرمان گیلانی زمان تقی زاده در وزن 75 کیلو و مسعود قدرتیدر وزن68کیلو نیز با قبول شکت در مقابل حریفان به مدال برنز بسنده کردند تا دستاورد تیم ایران از این آوردگاه 1طلا،1نقره و 8 مدال برنز شود. مدال آوران این رقابت ها عبارتند از:      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهنام هدهدی / وزن 100+ کیلوگرم/ مدال طلا / سامبو / بزرگسالان

حسین طلوع ثبوتی/ وزن 100+ کیلوگرم/ مدال نقره/ سامبو / نوجوانان     

عارف کاظمی توسه/ وزن 65 کیلوگرم/ مدال برنز / سامبو / نوجوانان

زمان تقی زاده / وزن 75 کیلوگرم/ مدال برنز/ سامبو/ نوجوانان

ایمان پژوهیده / وزن 62 کیلوگرم / مدال برنز / کامبت سامبو / بزرگسالان

مسعود قدرتی / وزن 68 کیلوگرم / مدال برنز/ کامبت سامبو / بزرگسالان

ایرج امیرخانی /  وزن 100 کیلوگرم / مدال برنز/ سامبو / بزرگسالان

حامد عباسی / وزن 100+ کیلوگرم / مدال برنز/ کامبت سامبو / بزرگسالان

ایوب فهیمی / وزن 82 کیلوگرم / مدال برنز/ کامبت سامبو / بزرگسالان

عباس علیزاده / وزن 100- کیلوگرم / مدال برنز/ کامبت سامبو / بزرگسالان