مرتضی حسن زاده بعنوان رئیس هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان انتخاب شد

مرتضی حسن زاده با 13 رأی از 16 رأی اعضای حاضر برای چهار سال بعنوان رئیس هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان گیلان : در مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزشهای رزمی که به  ریاست مسعود رهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان در سالن اجتماعات این اداره کل در رشت برگزارشد .مرتضی حسن زاده با 13 رأی از 16 رأی اعضای حاضر برای چهار سال بعنوان رئیس این هیئت انتخاب شد .به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان گیلان : در مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزشهای رزمی که به  ریاست مسعود رهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان در سالن اجتماعات این اداره کل در رشت برگزارشد .مرتضی حسن زاده با 13 رأی از 16 رأی اعضای حاضر برای چهار سال بعنوان رئیس این هیئت انتخاب شد . 5 نفر کاندیدای پست این هیئت بودند که سه نفر از آنها پیش از انتخابات انصراف دادند.

مدیرکل ورزش وجوانان گیلان گفت : مابعنوان قهرمان و مربی ملی هر افتخاری که کسب کرده ایم در قبال آن از نظام تسهیلاتی چون استخدامی وتحصیلات عالیه دریافت کردیم .پس نباید منتی به مردم بگذاریم و طلبکارانه برخورد کنیم .

مسعود رهنما از رئیس جدید هیئت ورزشهای رزمی خواست طبق برنامه های اعلام شده عمل کند که اگر خلاف آن باشد و اعضای مجمع ناراضی باشند مجمع فوق العاده ، انتخاباتی برگزار خواهد شد.