دوره مربیگری تئوری درجه 3

دوره مربیگری تئوری درجه 3

دوشنبه ، 24 دی 1397

 

برگزاری دوره مربیگری تئوری درجه 3

 

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

 • داشتن حداقل 20 سال تمام
 • یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت (آقایان) و یک عدد پوشه قرمز
 • داشتن حکم فنی دان 1 صادره از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی
 • تصور گواهینامه مربیگری عملی درجه 3                                   }هردو یک انجمن /کمیته/گروه
 • کپی کارت بیمه ورزشی سال 97
 • کپی کارت عضویت فدراسیون ورزشهای رزمی
 • دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
 • ارائه فیش واریزی به مبلغ 3/000/000 ریال به ازاء هر شرکت کننده به حساب  0110320948005 بانک ملی به نام هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم )
 • ارائه اصل برگه عدم سوءپیشینه (نیروهای مسلح و کارمندان دولتی گواهی اشتغال به خدمت ارائه نمایند )
 • ارائه اصل برگه عدم اعتیاد (آقایان و بانوان )

 

محل ثبت نام : گیلان ، رشت ، مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) ، دفتر هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان

زمان برگزاری دوره : 6 الی 9 اسفند ماه 1397

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 09115013441 جناب آقای محمد رضا فایضی ( مسئول کمیته آموزش) تماس حاصل نمایید .