کارگاه طراحی برنامه های تغذیه

کارگاه طراحی برنامه های تغذیه

کارگاه طراحی برنامه های تغذیه به منظور تقویت و ارتقای سطح علمی رزمی کاران استان گیلان برگزار شد ، این کارگاه با مدرسی جناب آقای احمد عباس پور ، رئیس اداره آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان و حضور ریاست و دبیر محترم هیأت ورزشهای رزمی استان انجام گرفت.

ضمناً به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه حضور با 25 امتیاز باز آموزی از سوی فدراسیون ورزشهای رزمی اعطا خواهد گردید .