مبعث رسول اکرم (ص)

مبعث رسول اکرم (ص)

۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰

  عید مبعث حضرت رسول (ص) بر تمام مسلمین گرامی باد

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است
مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است
خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند
احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است