شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد

شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد

 

شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد

 

به شهر کوفه در محراب طاعت
علي شد کشته در حال عبادت
ز پـور ملجم مردود کافر
بخون شد غوطه ور ساقي کوثر