شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد

 

شهادت مولای متقیان علی (ع) تسلیت باد

 

به شهر کوفه در محراب طاعت
علي شد کشته در حال عبادت
ز پـور ملجم مردود کافر
بخون شد غوطه ور ساقي کوثر