عید سعید غدیر خم

 

 عید سعید غدیر خم بر مسلمانان جهان مبارک باد