دوره بازآموزی قوانین داوری رشته کیک بوکسینگ

دوره بازآموزی قوانین داوری رشته کیک بوکسینگ در شهرستان رشت برگزار شد

کلاس آموزشی قوانین داوری رشته کیک بوکسینگ به مدرسی  استاد محمد بهرام جودری داور بین المللی فدراسیون ورزش های رزمی روز جمعه 4 مرداد ماه در مهمانسرای المپیک ورزشگاه عضدی رشت برگزار گردید.