آزمون فنی انجمن ملی کیک بوکسینگ - سیستم راتی نس کیک بوکسینگ

آزمون فنی انجمن ملی کیک بوکسینگ - سیستم راتی نس کیک بوکسینگ

برگزاری یکدوره آزمون فنی دان 1 الی 2 توسط انجمن ملی کیک بوکسینگ _ سیستم راتی نس کیک بوکسینگ در استان گیلان - شهرستان تالش

به گزارش روابط عمومی هیأت ورزش های رزمی، انجمن ملی کیک بوکسینگ _سیستم راتی نس کیک بوکسینگ در نظر دارد آزمون ارتقای سطح فنی آقایان خود را در تاریخ ۱۰ خرداد ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در باشگاه رزم تالشان  شهرستان تالش با مسئولیت و ممتحنی جناب آقای عسگر محمدی پور ریاست سیستم مربوطه و نظارت ریاست هیات ورزشهای رزمی استان گیلان برگزار نماید. .