مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور کمیته هاپکیدو WHC در استان گیلان

مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور کمیته هاپکیدو WHC در تاریخ های ۱۳ لغایت ۱۴ اسفند ماه ۹۵  در مجموعه ورزشی عضدی - سالن تختی شهر رشت برگزار گردید.